Suunnistuksen SM-sprint Piikkiössä 5.6.2011

SM-sprint 2011:
Etusivu
Fincke ja Muukkonen mestareiksi

Lopputulokset:
Finaali
Karsinta

Väliajat:
Finaali
Karsinta

Finaalin online tulokset
Finaalin online tulokset 2

Karsinnan online tulokset Karsinnan online tulokset 2

Reittihärveli (finaali)
Reittihärveli (karsinta)

Kuvia
Kisapalaute

Finaalien lähtöajat
Kutsu
Kilpailuohjeet
Tävlingsdirektiv
Opastus
Vanha kartta
Kisalehti
Pelastussuunnitelma Hätäilmoitusohje
Lähtöajat karsinta:
Sarjoittain
Seuroittain
Lähtöajat B-finaali:
Sarjoittain


Muuta:
Harjoituspaketit Paimiossa
Training possibilities in Paimio
Seuramaja Rastitupa
Muita majoitusmahdollisuuksia
Accommodation


Järjestäjät:
Paimion Rasti
RastiPiikkiö
Organisaatio
Talkoolista

Tävlingsdirektiv, Sprint-FM 5.6.2011Arrangör: Tävlingen arrangerar Paimion Rasti och RastiPiikkiö.


Regler: I tävlingen följs SSL:s regler och arrangörens anvisningar.


Funktionärer:


Tävlingsledare:

Lasse Laine

Tävlingens reservledare:

Tapani Salo

Banläggare:

Juha Suominen R1


Satu Tahvonen R1


Rauno Kivelä R2


Jaakko Käyhkö R2

Tävlingsövervakare:

Hannu Pyy

Bankontrollant:

Eero-Antti Lonka

Start:

Markku Sipponen R1


Jouni Nurminen R2

Mål:

Pentti Viitanen

Info:

Helena Reponen

Resultat:

Kari Hölsö

Speaker:

Mika Mannervesi

Media:

Liisa Ahonen


Domarråd: Som domarrådets ordförande fungerar Tuomo Peltola (MsParma) och medlemmar är Juhani Jokinen (MaMa) och Päivi Klemelä (LHR).


Tävlingsterräng: Sprint-FM löps på förortsområde i tidigare Piikkis kommuns centrum. Banorna består av både parker, bostadsområden och traditionell orienteringsskog.

Observeras bör, att väg nummer 110 som går genom tävlingsområdet är förbjudet område, och att det endast över- och underfarter är tillåtna att använda. I tävlingen kommer man särskilt övervaka de förbjudna områdena och att tävlingens regler följs.


Karta: Sprintorienteringskarta (utskrift), vars skala är 1:5000 och ekvidistans 2m. Kartorna i kartplast. Vid start är tävlanden själv ansvarig för att hon/han tar rätt karta. Kartorna samlas upp efter kvalet, och delas ut efter finalerna.


Kontrollangivelser: Lösa kontrollangivelser används, och arrangören erbjuder ej fastsättningsmaterial.


Startlista: Kvalens startlistor har publicerats 30.5. på tävlingssidorna. Dessa finns dessutom till påseende vid resultattavlorna och vid starttröskeln. Finalernas startlistor publiceras vid resultattavlorna så fort startordningen har lottats, dock senast 12.30.


Tävlingsnumror: Tävlingsnumrorna finns vid starttröskeln. Tävlanden själv ansvarar för säkerhetsnålar. Huippuliiga använder nummervästar, som delas ut vid finalens starttröskel innan den stängs. Tävlinsnummern bör vara synlig under hela loppets gång.


Stämplingssystem: I tävlingen används Emit-stämpling. Tävlanden ansvarar själv för att hans/hennes elektroniska kort fungerar, och för att kortet som använd är detsamma som anmälts. Tävlingens arrangör kontrollerar ej kortets funktion eller nummer innan start. Ifall tävlanden använder ett annat kort än det som anmälts, kommer denne att diskvalificeras.

Vid vägande skäl (t.ex. söndrigt kort) kan man byta emit-kortets nummer för två euro. Ändringen och betalningen bör göras skriftligt till tävlingscentralens info innan ifrågavarande starttröskel stängs. Vid starttröskeln finns det ej möjlighet att byta Emit-nummer. Att hyra ett nytt Emit-kort kostar 5 euro. Emit-kortens kontrollappar finns vid förstart.


Förbjudna områden: Enligt orienteringens grenregel 3.631 en lista på förbjudna områden och objekt


Med karttecken försedd lista:

Modellkontroll: Modellkontrollen finns till påseende vid tävlingscentralens infopåle. Vid modellkontrollen finns en 0-stämpel för testning av Emit-kortet.


Avbrutna tävlande: Avbrutna tävlande bör anmäla sig vid mål eller vid tävlingskontoret.


Observera: Observera: De tävlande tillåts ej vara i kontakt med någon som helst form av utomstående tekniska eller andra hjälpmedel efter att starttröskeln har överstigits. Till tekniska hjälpmedel räknas bland annat mobiltelefoner och datorer. På dessa vis försäkras det att de väntande tävlandena inte får någon form av t.ex. hjälp för att underlätta orienteringsprestationen. Detta förbud upphör efter att herrarnas tävling slutförts.


Priser: Prisutdelning sker vid tävlingscentrum med start från klockan 16.15. Klassernas tre bästa tilldelas medalj och pris. Placeringarna 4-10 i R1-A-Finalerna tilldelas plaketter och likaså samma placeringar i R2-A-finalerna.


Restaurang: Vid TV finns en mångsidig restaurang. Utomhus erbjuds bl.a. kaffe, bulla, plättar och grillkorv. Inomhus i skolcentret serveras sopplunch klockan 10-15 till priset av 5 euro; (Maletköttsoppa/grönsakssoppa, bröd, pålägg, matdryck och kaffe).


Tvätt, omklädning och wc: Omklädnings- och duschutrymmen är för herrar i idrottcentret och för damer i skolcentrets utrymmen. Snitsling till omklädningsutrymmena från infopålen.


Barnskötsel: Barnskötseln är belägen i idrottshallens inomhusutrymmen.


Tävlingskontor/Info: Tävlingskontoret7info hittas i idrottshallens utrymmen.


Förstahjälp: För förstahjälpen ansvarar Pemars SPR i idrottshallen.
Tävlingsspecifika anvisningar


Kvaltävlingar från klockan 9.00


Banlängder:


Klass

Längd

Kontroller

Klass

Längd

Kontroller

H21K1

2550m

13

D21K1

2240m

10

H21K2

2540m

12

D21K2

2250m

10

H21K3

2540m

12

D21K3

2220m

10

H21K4

2540m

12

D20K

2150m

12

H20K1

2420m

11

D18K1

2080m

11

H20K2

2400m

10

D18K2

2100m

11

H18K1

2300m

10

D16K1

2000m

10

H18K2

2310m

10

D16K2

2000m

10

H16K1

2190m

11
H16K2

2190m

11
H35K

2330m

16

D35K

1980m

12

H40K

2200m

14

D40K

1830m

11

H45K1

2010m

12

D45K

1710m

10

H45K2

2000m

12
H50K

1890m

10

D50K

1540m

9

H55K

1800m

11

D55K

1440m

8

H60K

1720m

8

D60K

1430m

8

H65K

1640m

11

D65K

1380m

8

H70K

1420m

8

D70K

1370m

8Starter klassvis:


Start 1: H/D 16-21

Start 2: H/D 35-70Starttröskel: I alla kvalklasser används starttröskel. Snitsling till starttröskeln/start från infopålen. Reservera tillräckligt med tid för förflyttningen. Vid starttröskeln finns tävlingsnumrorna, som måste hämtas innan tröskeln stängs. Efter att starttröskeln stängts samlas tävlingsnumrorna bort. Utan tävlingsnummer tillåts man ej starta. Vid starttröskeln finns wc och skydd för regn.

När tävlanden överstigit starttröskeln får denne ej längre gå bort från tröskel- och startområdet.Start

Från TC

till starttröskel

Starttröskeln

stängs

Från starttröskeln

till förstart

Från förstart

till start

Start 1: KVAL R1

1600m

klo 9.00

50m

50m

Start 2: KVAL R2

1800m

klo 9.00

50m

50m


Förstart: Tävlanden släpps in från förstart till startplatsen 7 min. innan starttiden. Vid förstart nollas Emit-kortet och efteråt får tävlanden de lösa kontrollangivelserna.


Startens arrangemangLähdön järjestelyt:En försenad löpare bör anmäla sig till någon av funktionärerna, som ger mera anvisningar.


Mål: Från sista kontrollen samlas löparna upp med snitsling till mål. På mållinjen skall man stämpla.B-finaler från klockan 13.10


Klasser och banlängder:


Klass

Längd

Kontroller

Klass

Längd

Kontroller

H21B1

2770m

16

D21B

2500m

16

H21B2

2490m

16
H16B

1950m

14

D16B

1880m

13

H18B

2320m

15

D18B

2010m

13

H20B

2430m

15

D20B

2300m

14

H35B

2410m

14

D35B

2170m

11

H40B

2310m

12

D40B

1950m

11

H45B

2220m

11

D45B

1780m

10

H50B

2160m

11

D50B

1630m

10

H55B

1990m

11

D55B

1570m

9

H60B

1590m

10

D60B

1390m

8

H65B

1410m

8

D65B

1280m

7

H70B

1410m

8

D70B

1280m

7Starter klassvis:


Start 2: H/D 16-21

Start 3: H/D 35-70Start

Från TC

till starttröskeln

Starttröskeln

stängs

Från starttröskeln

till förstart

Från förstart

till start

Start 2: B final R1

1800m

kl 13.10

50m

50m

Start 3: B-final R2

1300m

kl 13.10

300m

20m


Starttröskel: I alla kvalklasser används starttröskel. Snitsling till starttröskeln/start från infopålen. Reservera tillräckligt med tid för förflyttningen. Vid starttröskeln finns tävlingsnumrorna, som måste hämtas innan tröskeln stängs. Efter att starttröskeln stängts samlas tävlingsnumrorna bort. Utan tävlingsnummer tillåts man ej starta. Vid starttröskeln finns wc och skydd för regn.

När tävlanden överstigit starttröskeln får denne ej längre gå bort från tröskel- och startområdet.


Förstart: Tävlanden släpps in från förstart till startplatsen 7 min. innan starttiden. Vid förstart nollas Emit-kortet och efteråt får tävlanden de lösa kontrollangivelserna.


Lähtö:


Tävlingsmaterial: I B-finalerna används kvalets tävlingsnummer. Kontrollangivelserna fås efter förstart. Emit-kontrollapparna finns vid startplatsen.


Mål: Från sista kontrollen samlas löparna upp med snitsling till mål. På mållinjen skall man stämpla.


HUIPPULIIGA-finaler från kl. 14.00 (D21) och kl. 15.08 (H21)


Banlängder: D21 2630m, 16 kontroller H21 3050m, 19 kontroller


Starttröskel: Starttröskeln är belägen vid tävlingscentralen, och stängs klockan 13.10. Tävlandens uppvärmningsområde är begränsat till starttröskelområdet. Vid starttröskeln delas nummervästarna ut.


GPS-uppföljning: I H21 och D21-klassernas Huippuliiga-finaler utrustas alla tävlande med GPS-sändare. Sändarnas bärvästar utdelas vid starttröskeln innan starttröskeln. Sändarna bör bäras under nummervästen, så att tävlingsnumret i sin helhet är synligt. Sändarna samlas upp direkt efter målgång.


GPS-uppföljning: I H21 och D21-klassernas Huippuliiga-finaler utrustas alla tävlande med GPS-sändare. Sändarnas bärvästar utdelas vid starttröskeln innan starttröskeln. Sändarna bör bäras under nummervästen, så att tävlingsnumret i sin helhet är synligt. Sändarna samlas upp direkt efter målgång.


Förstart: De tävlande kallas till förstart 7 min. innan start.


Start:


Mål: Från sista kontroll finns snitsling till mål. Stämpling bör ske vid mållingen.


A-finaler från kl. 14.20


Klasser och banlängder:


Klass

Längd

Kontroller

Klass

Längd

Kontroller

H16

2290m

14

D16

2050m

13

H18

2620m

15

D18

2350m

16

H20

2620m

15

D20

2350m

16

H35

2640m

15

D35

2300m

11

H40

2410m

14

D40

2170m

11

H45

2310m

12

D45

1950m

11

H50

2220m

11

D50

1780m

10

H55

2160m

11

D55

1630m

10

H60

1990m

11

D60

1570m

9

H65

1590m

10

D65

1390m

8

H70

1410m

8

D70

1280m

7Klassernas första starter:


kl 14.20 H20, H16, H35, H65, D20, D16, D35, D45, D55, D65

kl 14.40 H45, H55

kl 14.51 H70

kl 14.55 H40, D40, D50, D60, D70

kl 15.05 H18, D18

kl 15.15 H50, H60


Tiderna för A-finalens första starter specificeras på tävlingsdagen efter kvalen.Klassernas första starter:


Start 2: H/D 16-20

Start 3: H/D 35-70


Starttröskel: Vid A-finalernas starter används starttröskel. Snitsling till starttröskeln/start från infopålen. Reservera tillräckligt med tid till förflyttning. Se upp för annan trafik! Tävlingsnumren finns vid starttröskeln. Tröskeln stängs kl. 13.10 och efter detta samlas tävlingsnumrorna bort.


Förstart: De tävlande kallas till förstart 7 min. innan start. Vid förstart nollas emit-kortet och de lösa kontrollangivelserna delas ut..Start

Från TC

till starttröskeln

Starttröskeln

stängs

Fråns starttröskeln

till förstart

Från förstart

till start

Start 2: A-final R1

1800m

kl 13.10

50m

50m

Start 3: A-final R2

1300m

kl 13.10

300m

20mStartens arrangemang:


Tävlingsmaterial: Tävlingsnumren och emit-kontrollapparna (obligatoriska) finns vid förstart. Tävlingsnumrorna samlas bort efter kl. 13.10, då starttröskeln stängs. Tävlingsnummern bör vara fäst på bröstet så att den tydligt syns, och den får ej vikas. Egna säkerhetsnålar bör medtas.


Mål: Uppsamlande snitsling från sista kontrollen till mål. På mållinjen bör stämpling ske.


Utrustning: Från starttröskeln transporteras utrustning till målområdets absoluta närhet vid tävlingscentralen. Vid starttröskeln finns plastpåsar för transporten.Yhteistyössä:
Piikkiön Osuuspankki