Ratamestarin lausunto, V-S Rastipäivät 2012Vuoden 2012 Varsinais-Suomen rastipäivät kilpaillaan Paimion kaupungin
eteläosassa Huson kylän lähimaastoissa.

Lauantaina on kaikissa sarjoissa keskimatkat maastossa, joka on hyvin
tyypillistä paimiolaista avokalliomaastoa. Kulkukelpoisuus ja näkyväisyys on
varsin hyvä eikä maastossa ole isoja hakkuuaukeita.

Sunnuntaina pidemmät radat kulkevat maastossa, jossa on enemmän ja jyrkempiä
korkeuseroja kuin lauantaina. Myös pohjaltaan sunnuntain maasto on paikoin
lauantain maastoa hitaampaa. Pidemmät radat ylittävät lopussa peltoaukean
pitkin viitoitusta, jota on seurattava. Sunnuntain lyhyemmät aikuisten radat
kulkevat samassa maastossa kuin lauantain radat.

Kummankin päivän maastossa on Tapani-myrskyn jäljiltä edelleen jonkin verran
tuulenkaatoja sekä niiden korjaamisesta aiheutuneita ajouria, joita kaikkia ei
ole merkitty karttaan.

Lasten ratojen lähtö on molempina päivinä samassa paikassa. Lasten ratojen
maasto on monipuolista, mm. teitä, polkuja, avokallioita ja normaalia metsää.
Suunnistuksen tueksi löytyy paljon isoja kohteita kuten ojia, sähkölinja ja
selkeitä maastonmuotoja. Joidenkin ratojen osissa on hakkuujätettä, joka ei
kuitenkaan merkittävästi haittaa kulkua.

Kaikkien ratojen loppuosat kulkevat kumpanakin päivänä kilpailukeskuksen
lähimaastossa, jossa on erittäin paljon rasteja lähekkäin. Oikealla rastilla
leimaaminen on syytä aina varmistaa tarkistamalla rastin koodi, joten
suunnistajat – tämä huomioikaa.

Hyvää onnea metsässä!


Ratamestarit