Banläggarens och Bankontrollantens hälsningar

Banläggarens hälsningarÅrets Ungdomens Jukola-kavle avgörs i Paimio Preitilä. Tävlingsterrängen består delvis av en lättframkomlig sandmoterräng där det finns rikligt med stigar som är till hjälp för de korta banornas orienterare. Resten är typisk smådetaljerad sydvästfinsk terräng med små höjdskillnader och öppna berg i dagen. Endast de två sista sträckorna kommer efter kartbytet löpas i ett mer krävande skogsområde med större höjdskillnader.

I skogen finns det många kontroller nära varandra och därför är det viktigt att granska koderna noggrant. På varje sträcka korsar banan vägar en eller flera gånger.
Övergångarna är bevakade, men var försiktig!

Orienteringskartan är i skala 1:10 000 och nyreviderad 07/2007. Kartan har ritats av Anssi Saarinen. Kartans storlek är A4S.

Lycka till i Paimio den 25. augusti!

Ungdomens Jukola 2007
Banläggargruppen

Bankontrollantens hälsningarBanorna är ganska lätta såsom de bör vara i en ungdomskavle. Terrängen är mycket varierande. Det finns sandmoar, öppna berg men även ”riktig skog”. Höjdskillnader är små, bara de längsta banorna korsar Varasvuori hoppbacke med lite större höjdskillnader. Hoppbackens nedre del är plastbelagd och kan därför inte beträdas. Det finns rikligt med stigar och de stämmer bra överens med kartan. Den snabba öppna terrängen garanterar delvis hög fart, men på alla sträckor finns kontrollpunkter där man verkligen måste kunna orientera.

Pentti Karru
Bankontrollant