Inbjudan till XXII Ungdoms Jukola

Den 22:a Ungdomens Jukola i Paimio 25.8.2007Tävlingsinbjudan

Ungdomens Jukola är en internationell ungdomsstafett med sju sträckor. I varje lag ska det finnas både flickor och pojkar.

Sträckor, ålder, svårighetsgrad och preliminära banlängder:


Sträcka Född Svårighetsgrad Banlängd
1. -H/D16 år -91 eller senare. H/D14 ca. 4,5 km
2. -H/D16 år -91 eller senare. H/D14 ca. 4,5 km
3. -D14 år -93 eller senare. D12 ca. 2,5 km
4. -H/D14 år -93 eller senare. H/D12 ca. 2,5 km
5. -D16 år -91 eller senare. D14 ca. 3,5 km
6. -D18 år -89 eller senare. D16 ca. 5,0 km
7. -H18 år -89 eller senare. H16 ca. 6,0 km

Banlängder inkluderar 350 m snitsel. Alla övriga sträckor är gafflade förutom den femte sträckan. Starten sker kl. 11.00, vinnarens beräknade målgång är ca. kl. 14.00. Det är förbjudet att användä spikskor. Dubbskor är tillåtna.

Deltagarrätt: Tävlingen är i första hand avsedd för klubblag. Förutom de vanliga föreningslagen kan olika kombinationslag delta i stafetten. Klubbar som ensam inte kan bilda ett lag kan bilda laget tillsammans med andra klubbar i samma situation. Man kan också bilda laget av samma kommuns elever eller undomsorganisationens medlemmar. Ifall en orienteringsklubbmedlem vill delta i ett sådant lag, måste han/hon ha tillåtelse av klubben. Också dessa lag ska ha en sammansättning enligt tävlingsdirektivet förutom att även flickor kan löpa den sjunde sträckan. Tävlingsarrangören bildar lag av löpare som har anmält sig till löparbanken. Sammanslagna lag prisbelönas inte.

Anmälän: Anmälan ska ske senast 15.8.2007 via anmälningssystemet på Nuorten Jukola 2007 Internetsidor (Anmälan). Anmälningssystemet öppnas i början av juli.

Efteranmälän: Eventuell efteranmälan ska sändas via anmälningssystemet senast 20.8.2007 med förhöjd avgift.

Lagsammansättning: Lagsammansättningen kan anmälas via Internet i samband med tävlingsanmälan. Den slutliga sammansättningen ska anmälas senast fredag den 24.8. kl 18 via anmälningssystemet eller med blankett som erhålls från informationen.

Anmälningsavgift: Anmälningsavgiften är 63e /lag. Efteranmälans avgift är 84e /lag. Anmälningsavgiften betalas med referens som erhålls från anmälningssystemet senast den 15.8.2007 till Paimion Rastis konto Lounais-Suomen Osuuspankki 531904-25865, vid betalning från utlandet används Swift-kod OKOYFIHH och IBAN-kod FI2653190420005865.

Stämplingssystem: I tävlingen används EMIT-stämplingssystem. Varje lag måste ha minst tre (3) EMIT -brickor. Samma bricka får inte användas av olika lag. EMIT -brickor kan hyras av arrangörarna, hyrekostnad 4e /bricka. Behov för hyrda EMIT -brickor ska anges i samband med anmälan. Bricknummer behöver inte anmälas på förhand, de registreras på tävlingsplatsen vid ingång till start- och växlingsområdet.

Karta: Orienteringskarta 7/2007 (av Anssi Saarinen), skala 1:10 000, ekvidistans 5 m. Kartan är i plastfodral. Efter tävlingen får varje lag tävlingskartorna och en karta med alla kontroller och gafflingar.

Förbjudet område: Tävlingsområdet är förbjudet för träning och tävling till 25.8.2007 Förbudet gäller inte vägar och konditionsspår. Det förbjudna området presenteras på tävlingens Internetsidor samt i tidskriften Suunnistaja 10/2005.

Vägvisning och parkering: TC ligger vid Hanhijoki/Aho skolan i Paimio. Vägvisningen till TC från Turku-Helsinki motorväg (ramp 11) och från Paimios centrum. Avståndet från vägvisningar till TC är ca. 4 km. Parkering är i närheten av TC utan parkeringsavgift. Vägvisningen till TC samt förläggning finns på plats fr.o.m 24.8.2007 kl 12.00.

Omklädning och tvätt: I TC i Venla-vagn.

Busstransport: Arrangörerna erbjuder busstransport från Åbo hamn till Paimio och tillbaka. Transporten ska bokas och betalas i sambad med anmälan. Transporten kostar 5e /person.

Förläggning och mat: Arrangörens förläggning är i Paimio ca. 6 km/11 km från TC. Förläggning med egen madrass kostar 5e /person/natt. Kvällsmål och frukost på förläggningen kostar 4e /mål. Förläggning och mat ska bokas och betalas i samband med anmälän. Förfrågningar angående förläggning riktas till Ritva Helminen, ritva.helminen@yit.fi. Under tävlingsdagen finns det möjlighet att äta i TC.

Funktionärer: Tävlingsledare Anne Summa, anne.summa@paimionrasti.fi, viceledare Leena Salo, salo.rauhalinna@kolumbus.fi, huvudbanläggare Markku Sipponen, markku.sipponen@kotikone.fi, pressansvarig Antti Ryynänen, antti.ryynanen@paimionrasti.fi, övervakare från Finlands Orienteringsförbund Ilkka Saarimäki ja banövervakare Pentti Karru (Sauvon Urheilijat).
Tävlingens beskyddare: Världsmästare Sari Essayah

Tilläggsuppgifter: www.paimionrasti.fi


Välkomna till Paimio!

Paimion Rasti
Kaukametsäläiset
Finlands Orienteringsförbund (SSL)