Silja-rastit 2009: Valvojan lausunto


Kilpailukeskus sijaitsee kivilouhoksessa. Maastoa halkoo kaksi metsäautotietä, mitkä auttavat helpompien ratojen laatimista ja antavat mahdollisuuden reitinvalintaan pidemmillä reiteillä.

Maasto:

Maasto on normaalia hyväpohjaista paimiolaista suunnistusmaastoa. Kulkukelpoisuus on osin heikentynyt taimikoiden perkausten johdosta. Uudehkot taimikot on merkattu vihreällä värillä, jota ne eivät ole maastossa tähän vuoden aikaan.

Kartta:

Kartta on Anssi Saarisen käsialaa, tasalaatuinen ja ajantasaistettu suunnistuskartta vuodelta 2009.

Radat:

Radoissa on pyritty vauhdikkaaseen etenemiseen ja tarjoamaan rytmitystä ja reitinvalintaa. Rastin sijainti on välillä muuta, mitä voi olettaa, joten katsokaa määritteitä ajoissa. Koodinumerot on hyvä tarkistaa, vaikka rastit eivät ole aivan lähekkäin.

Eliittiradoissa on ”televisioinnin leima”, mutta hyvällä fyysisellä kunnolla ja suunnistuksen sujuvuudella jyvät erottuvat akanoista.

Paimiossa 23.4.2009
Markku Vesalainen
Angelniemen Ankkuri