Huippuliigan ratamestarin kommentit

Keskimatka kilpailumuotona edellyttää tietynlaisia suunnistustehtäviä lähdön ja maalin välillä. Niitä tarjotaan myös nyt Huippuliigan avauksessa. Totaalisia yllätyksiä maaston ja suunnistuksen puolesta ei ole luvassa kellekään joskus Paimion seudulla suunnistaneelle; pienipiirteisiä avokallioalueita ja tiukkaa rinnettä löytyy, samoin "tyhjempiä" ja paikoin hitaitakin alueita. Olen kuitenkin mahdollisuuksien rajoissa pyrkinyt sisällyttämään ratoihin mahdollisimman erilaisia haasteita, jopa hieman peruskaavasta poikkeavia sellaisia. Televisiointikaan ei ole ratasuunnittelua juuri rajoittanut, ja esimerkiksi suunnistuksen kannalta täysin tarpeettomat siirtymävälit on voitu jättää odottamaan ensi kertaa.

Kartta on varsin tasalaatuinen.

Kilpailumaasto on hyvin yhtenäinen eikä juurikaan sisällä kiellettyjä alueita tai muita etenemisesteitä. Aivan alueen eteläosassa sijaitseva pienehkö hevosaitausalue on kiellettyä aluetta ja merkitty sellaisena myös kilpailukarttaan. Lisäksi kilpailukeskuksen läheisyydessä on rajattu nauhalla joitakin hyvin pieniä kiellettyjä alueita, joita ei karttaan ole kokonsa puolesta merkitty. Ne ovat kuitenkin helposti väistettävissä eivätkä käytännössä vaikuta etenemiseen. Ja vaikka aivan ratojen läheisyydessä ei peltoja juuri olekaan, haluan tässäkin yhteydessä muistuttaa, että viljelty maa (karttamerkki 415) eli niin kutsuttu pistepelto on ehdottomasti kiellettyä aluetta myös ilman erillistä merkintää ratapainatusvärillä.

Molemmissa Huippuliiga-sarjoissa on käytössä perhoslenkit. Perhosten rastien numerointi kartalla on melko tiivis ja keskusrastin numerot lisäksi pystysuunnassa päällekkäin, joten katsokaahan maltilla että kuljette oikeassa järjestyksessä ja oikeaan suuntaan.

Loppuun vielä veikkaukset voittoajoiksi: naiset 31 minuuttia, miehet 33. Kahvit tarjoan nämä ajat alittaville.


Kisaan tsemppiä ja tuhannen riemua,

Antti Veijalainen
Ratamestari