Karttanäytteitä / V-S Rastipäivät 2009

Pienipiirteisyyttäkin löytyy

Hyväkulkuista avokalliomaastoa

Helppokulkuista ja nopeaa