Salon alueen suunnistuksen kuntaottelu 27.5.2008 LäHTöLUETTELO

Dragsfjärd


D40         18.17    170     0    24652 Andersson Hanna              0 0

H8RR        18.32    338     0    55573 Andersson Markus             0 0

D12TR       18.18    351     0    58891 Andersson Mikaela            0 0

                                                                     0


Halikko


H21C        18.41    182     0    98211 Eskelinen Ville              0 0

H45         18.34    157     0    45771 Grönholm Timo                0 0

H14         18.32    314     0    84505 Heikkilä Janne               0 0

H12TR       18.04    344     0    93544 Heikkilä Joonas              0 0

D21C        18.31    276     0    95982 Heikkilä Maija               0 0

H55         18.38    203     0   105882 Heino Jarmo                  0 0

D16         18.03    262     0    43749 Kivelä Sanni                 0 0

H50         18.39    138     0    53866 Kivioja Heikki               0 0

D21C        18.37    279     0    53237 Kivioja Pirjo                0 0

H55         18.16    192     0        0 Kurppa Hannu                 0 0

H60         18.15    213     0   120722 Laakso Raimo                 0 0

H60         18.33    222     0    43817 Laine Erkki                  0 0

D55         18.24    246     0    43815 Laine Hilkka                 0 0

H40         18.22    151     0   128267 Mannervesi Mika              0 0

H14         18.42    319     0    43805 Nissi Juho                   0 0

D12TR       18.28    356     0   123415 Rannisto Suvi                0 0

H65         18.46    257     0    46200 Rapakko Timo                 0 0

H21C        18.35    179     0    74163 Siren Pekka                  0 0

D21C        18.25    273     0        0 Särmäntö Päivi               0 0

D45         18.05    208     0   122246 Toivonen Siiri               0 0

                                                                     0


Kemiö


H70         18.02    299     0   110195 Holmberg Bror                0 0

H21C        18.39    181     0    44279 Karilainen Kimmo             0 0

D12TR       18.16    350     0   133774 Karlberg Jessica             0 0

H14         18.30    313     0    41474 Launokorpi Benjamin          0 0

D10RR       18.09    328     0    41464 Launokorpi Jennifer          0 0

D10RR       18.03    325     0   110194 Lindroos Anna                0 0

D60         18.47    284     0    41450 Matsson Gun-Britt            0 0

H21A        18.06    104     0    41461 Mattsson Danne               0 0

H50         18.21    129     0    41466 Mattsson Henrik              0 0

H65         18.42    255     0    58284 Mattsson Per-Åke             0 0

H40         18.10    145     0    41455 Nordell Anders               0 0

H70         18.12    304     0    41457 Nordell Rolf                 0 0

D55         18.16    242     0   133775 Ratia Helena                 0 0

H60         18.55    233     0    44242 Ratia Paavo                  0 0

H70         18.16    306     0   131876 Saukkonen Reijo              0 0

H12TR       18.02    343     0    58282 Thomander Victor             0 0

H50         18.31    134     0    44238 Virtanen Jaakko              0 0

                                                                     0


Kiikala


D60         18.49    285     0    45898 Linnakoski Aune              0 0

H70         18.00    298     0    45894 Linnakoski Keijo             0 0

                                                                     0


Kisko


H50         18.29    133     0   105856 Harjola Ilkka                0 0

H21C        18.37    180     0   485470 Jokinen Jori                 0 0

H60         18.23    217     0    44666 Jokinen Jouko                0 0

H21C        18.43    183     0   131823 Lietzen Jukka                0 0

H45         18.42    161     0    44664 Lietzen Jaakko               0 0

H60         18.41    226     0        0 Lindsröm Ilkka               0 0

D60         18.53    287     0   114483 Ojamaa Marja- Liisa          0 0

H21C        18.33    178     0    44665 Tuominen Petri               0 0

                                                                     0


Kuusjoki


D55         18.20    244     0   114382 Riikonen Margit              0 0

H21A        18.10    106     0   114384 Riikonen Petri               0 0

H60         18.29    220     0   114383 Riikonen Rauno               0 0

                                                                     0


Muurla


H70         18.06    301     0   404446 Heikkilä Mikko               0 0

H35         18.20    401     0    79622 Jaatinen Marko               0 0

D10RR       18.05    326     0    90813 Jaatinen Saara               0 0

D21C        18.27    274     0    79623 Jaatinen Satu                0 0

H8RR        18.24    334     0    80812 Jaatinen Severi              0 0

H14         18.38    317     0    90818 Juva Joni                    0 0

D10RR       18.11    329     0    93084 Juva Jonna                   0 0

H35         18.36    409     0    93086 Juva Mika                    0 0

D21C        18.43    282     0    90819 Lahtinen Marja               0 0

H40         18.16    148     0    52712 Uutela Jari                  0 0

                                                                     0


Paimio


H45         18.40    160 14415    48007 Aakula Ilkka                 0 0

D21A        18.09    123  6479    70438 Dambe Inga                   0 0

D21A        18.13    125  6480    75160 Dambe Signe                  0 0

H60         18.37    224 29702   117910 Erkkilä Ahti                 0 0

D12TR       18.30    357     0   122170 Fingerroos Camilla           0 0

H8RR        18.30    337     0   122171 Fingerroos Casper            0 0

D21C        18.23    272     0   122168 Fingerroos Meri              0 0

H8RR        18.34    339     0   122169 Fingerroos Sebastian         0 0

D65         19.11    296     0    41862 Fingerroos Seija             0 0

H70         18.08    302     0    55193 Haapasalo Hannu              0 0

H65         18.48    258     0    58866 Harittu Juhani               0 0

D65         19.07    294     0        0 Harittu Tuulikki             0 0

H55         18.34    201 14404   118910 Havia Jouko                  0 0

H55         18.28    198 33956    74772 Heikkinen Jussi              0 0

D12TR       18.14    349 15831   105908 Helin Elina                  0 0

D18         18.11    167  6762    48031 Helin Jonna                  0 0

D21A        18.03    120 12226    48033 Hellström Camilla            0 0

D60         18.55    288 30409    48034 Hellström Kaisu              0 0

H60         18.51    231 29685    48037 Hellström Roy                0 0

H65         18.36    252     0    54505 Hiiri Urpo                   0 0

D40         18.13    168 18034    48041 Hölsö Jaana                  0 0

H18         18.00    140 24863   112595 Kalve Henri                  0 0

H60         18.07    209 22593    48045 Kalve Risto                  0 0

H75         18.22    309     0    57312 Karjalainen Jarmo            0 0

H21A        18.16    109 33693    48046 Karjalainen Vilppu           0 0

D55         18.22    245  4937   123410 Karjalainen Kaarina          0 0

H75         18.26    311 19166    54508 Lassila Arto                 0 0

H8RR        18.26    335 26790        0 Lindi Eetu                   0 0

H35         18.22    402 29446   407124 Lindi Timo                   0 0

H16         18.29    176     0    58881 Lintula Iiro                 0 0

H18         18.04    142     0    54549 Niinistö Antti-Pekka         0 0

H50         18.35    136     0    43737 Niinistö Harri               0 0

H60         18.27    219 14411    54511 Pajunen Heikki               0 0

H65         18.40    254     0    54551 Partanen Lauri               0 0

D21C        18.45    283     0   118854 Partanen Outi                0 0

H12TR       18.10    347     0   128756 Parttimaa Aleksi             0 0

H40         18.20    150     0    45851 Parttimaa Sakari             0 0

D55         18.28    248  6134    48133 Rahkonen Ulla                0 0

H8RR        18.22    333 13672   126268 Reinivuo Aleksi              0 0

H35         18.32    407 19132    55004 Reinivuo Tuomo               0 0

D18         18.03    163  6766   110994 Reponen Henna                0 0

D12TR       18.24    354 14158    48082 Reponen Niina                0 0

H21A        18.12    107  3318   128155 Reponen Tommi                0 0

H55         18.18    193 14414    48089 Röytiö Lauri                 0 0

D21C        18.41    281     0   102765 Saarikangas Susanna          0 0

D21A        18.01    119 12491   131870 Salmelin Mirkka              0 0

D14         18.46    321 15839    79610 Salo Noora                   0 0

H16         18.27    175  3332    54509 Salo Teemu                   0 0

H60         18.21    216 23326   406048 Sillanpää Lasse              0 0

H14         18.36    316 13622   109877 Sillanpää Werner             0 0

D16         18.19    270 23766   112584 Silvennoinen Emma            0 0

H50         18.25    131 20446    59475 Silvennoinen Heikki          0 0

D55         18.10    239 28851   117280 Sipponen Airi                0 0

D40         18.21    172   123    48106 Sipponen Eija                0 0

D21C        18.29    275 33704   117626 Sipponen Jaana               0 0

H16         18.25    174  9308   122590 Sipponen Jere                0 0

H55         18.24    196 14416   117296 Sipponen Markku              0 0

H45         18.26    153 14418    48110 Sipponen Matti               0 0

H65         18.32    250 15690   123414 Sonkki Juhani                0 0

D60         19.01    291 29693    48116 Suominen Kyllikki            0 0

D21A        18.07    122     0   408117 Tahvonen Satu                0 0

H12TR       18.00    342     0    99451 Vainio Juho                  0 0

D10RR       18.17    332     0    99400 Vainio Jutta                 0 0

H55         18.06    187     0    48060 Vesalainen Markku            0 0

H21A        18.02    102     0    75175 Vesalainen Olli              0 0

H55         18.12    190  9773    48129 Virtanen Jari                0 0

                                                                     0


Perniö


H55         18.20    194     0    45644 Aaltonen Kari                0 0

D16         18.05    263     0   114634 Gustafsson Essi              0 0

H45         18.30    155     0   126373 Gustafsson Risto             0 0

D18         18.09    166     0   123372 Lindeman Inkeri              0 0

H50         18.17    127     0   123373 Lindeman Jorma               0 0

H70         18.14    305     0   407161 Mannonen Erkki               0 0

D16         18.17    269     0   123427 Oksanen Elina                0 0

D21C        18.35    278     0   113433 Oksanen Noora                0 0

H70         18.10    303     0    45646 Paananen Aapo                0 0

D50         18.06    237     0    81909 Saari Anja                   0 0

H50         18.41    139     0    45661 Saari Osmo                   0 0

H70         18.04    300     0    45642 Tuominen Niilo               0 0

                                                                     0


Pertteli


H40         18.18    149     0   117329 Alanne Jyrki                 0 0

D8RR        18.38    341     0   123376 Alanne Meri                  0 0

D16         18.01    261     0    89263 Alanne Petra                 0 0

H14         18.34    315     0    89264 Alanne Pyry                  0 0

H50         18.23    130     0    89138 Iltanen Erkki                0 0

H18         18.02    141     0    54794 Iltanen Janne                0 0

D16         18.07    264     0    57634 Iltanen Jenni                0 0

H60         18.13    212     0   408155 Laakso Tapani                0 0

H45         18.28    154     0    52537 Laine Rauno                  0 0

H60         18.35    223     0    43722 Lampainen Raimo              0 0

D45         18.01    206     0    43716 Rask Päivi                   0 0

H60         18.45    228     0    43715 Rastas Paavo                 0 0

H45         18.36    158     0    57633 Rinne Simo                   0 0

D50         18.04    236     0    54796 Sarkki Raija                 0 0

D40         18.15    169     0   131638 Siikarla Riitta              0 0

D10RR       18.13    330     0   124469 Siikarla Siiri               0 0

H18         18.06    143     0   128627 Yrjä Aki                     0 0

                                                                     0


Salo


H50         18.37    137     0    45767 Aavasalo Asko                0 0

H55         18.14    191     0   408153 Aavasalo Rauno               0 0

D35         18.02    185     0    47013 Elovaara Heli                0 0

H40         18.24    152     0   120336 Elovaara Vesa                0 0

H21A        18.04    103     0    43829 Emaldynov Juri               0 0

D14         18.48    322     0    90286 Emaldynova Lilia             0 0

D60         19.05    293     0    45770 Eskola Marjaana              0 0

D35         18.00    184     0    56838 Hakala Merja                 0 0

H40         18.08    144     0    45831 Hakala Rauno                 0 0

H55         18.26    197     0    18689 Halme Tapio                  0 0

H60         18.09    210     0   120472 Honkanen Raimo               0 0

H55         18.36    202     0    49901 Kallio Risto                 0 0

D21A        18.05    121     0    93102 Karjalainen Sanna            0 0

H55         18.42    205     0    45773 Kaski Esko                   0 0

D55         18.26    247     0    45774 Kaski Pirjo                  0 0

D40         18.19    171     0    48876 Kirmula Hanna                0 0

H12TR       18.08    346     0   110168 Kirmula Joona                0 0

H14         18.40    318     0   128277 Kirmula Miika                0 0

D18         18.01    162     0   128833 Kurppa Fanny                 0 0

D16         18.21    271     0   128835 Kurppa Pinja                 0 0

H35         18.18    400     0   123413 Laiho Marko                  0 0

H60         18.17    214     0    45779 Laine Jorma                  0 0

D16         18.11    266     0   127798 Lehtiranta Reetta            0 0

H35         18.26    404     0    43764 Lehto Janne                  0 0

H60         18.43    227     0    53243 Lehtonen Esko                0 0

D14         18.44    320     0   114388 Liimatainen Elina            0 0

H65         18.34    251     0   118106 Lindblom Ari                 0 0

H75         18.18    307     0   118746 Liski Eero                   0 0

H40         18.14    147     0    51386 Ratia Tuomo                  0 0

H60         18.39    225     0    45791 Riski Tauno                  0 0

H60         18.47    229     0    74765 Saarinen Jouni               0 0

H60         18.25    218     0   128010 Saarinen Pertti              0 0

D60         18.59    290     0   128600 Saarinen Pirjo               0 0

D21C        18.33    277     0    45857 Sinnelä Terhi                0 0

H55         18.22    195     0    49889 Tammi Timo                   0 0

H35         18.30    406     0    57102 Toivonen Pasi                0 0

H60         18.53    232     0    53235 Toivonen Tapani              0 0

H50         18.19    128     0   405542 Vigelius Kari                0 0

D55         18.18    243     0   404699 Vigelius Seija               0 0

H60         18.31    221     0    57069 Villberg Hannu               0 0

H65         18.50    259     0   120515 Virta Aare                   0 0

H55         18.10    189     0   112069 Vuorinen Lasse               0 0

H75         18.24    310     0    45792 Ylikoski Tuomo               0 0

                                                                     0


Sauvo


H21C        18.31    177     0    42908 Fränti Jouko                 0 0

D50         18.02    235     0    83290 Fränti Sointu                0 0

D12TR       18.26    355     0   123408 Heikonen Anni                0 0

H75         18.20    308     0    45756 Isaksson Matti               0 0

H55         18.30    199     0   401391 Karru Pentti                 0 0

D55         18.12    240     0   401363 Karru Sirja                  0 0

H45         18.38    159     0    82741 Kavander Ari                 0 0

D10RR       18.15    331     0   126504 Kavander Judith              0 0

D12TR       18.12    348     0   110311 Kavander Mona                0 0

H60         18.11    211     0    48069 Nurmi Reino                  0 0

H35         18.34    408     0   137630 Puntala Petteri              0 0

D10RR       18.07    327     0   103355 Raitis Aino                  0 0

D50         18.08    238     0   110976 Raunio Anne                  0 0

D18         18.05    164     0    59448 Rosten Sanni                 0 0

                                                                     0


Somero


H21A        18.08    105     0    54559 Juote Juho                   0 0

D21C        18.39    280     0    40711 Juote Miia                   0 0

D21A        18.11    124     0    40722 Karvonen Kirsi               0 0

D55         18.14    241     0    40723 Karvonen Pirjo               0 0

H60         18.49    230     0   100722 Karvonen Raimo               0 0

H50         18.33    135     0    57201 Kerminen Jyrki               0 0

D16         18.15    268     0   119990 Kerminen Paula               0 0

D18         18.07    165     0    57200 Kerminen Sini                0 0

D60         18.51    286     0   130440 Kiiski Eira                  0 0

H65         18.52    260     0   125944 Kiiski Osmo                  0 0

H45         18.32    156     0    57216 Koskinen Markku              0 0

H65         18.30    249     0    40728 Kosonen Taisto               0 0

D45         18.03    207     0    40697 Kuisma Tuula                 0 0

D60         18.57    289     0    45780 Laaksonen Raili              0 0

H65         18.44    256     0    40708 Laaksonen Tauno              0 0

D40         18.23    173     0    56975 Mellin Ulla                  0 0

H21A        18.00    101     0   409161 Mikkola Jussi                0 0

H55         18.32    200     0   125934 Nikkarinen Markku            0 0

H65         18.38    253     0   133885 Nuotio Olli                  0 0

H60         18.19    215     0    40715 Tuominen Taisto              0 0

D60         19.03    292     0    40714 Tuominen Tarja               0 0

H35         18.24    403     0    56374 Tuomola Jarkko               0 0

H50         18.27    132     0    57212 Virolainen Asko              0 0

H21A        18.14    108     0   130274 Virtanen Sampo               0 0

H55         18.04    186     0    40700 Väre Jouni                   0 0

D12TR       18.22    353     0   408081 Yliluikki Henna              0 0

D8RR        18.36    340     0    45866 Yliluikki Hilda              0 0

H40         18.12    146     0   120744 Yliluikki Matti              0 0

                                                                     0


Suomusjärvi


H12TR       18.06    345     0   128561 Ajalin Aki                   0 0

D16         18.09    265     0   103019 Ajalin Riikka                0 0

H35         18.28    405     0    57100 Anttila Jouni                0 0

H8RR        18.28    336     0   114571 Anttila Teemu                0 0

D12TR       18.20    352     0   102754 Anttila Tiina                0 0

H14         18.28    312     0   123699 Anttila Toni                 0 0

D65         19.13    297     0    45847 Määttänen Seija              0 0

H50         18.15    126     0    45849 Nurminen Eero                0 0

D16         18.13    267     0    81250 Nurminen Minna               0 0

H55         18.40    204     0   407152 Sinnelä Mauri                0 0

H55         18.08    188     0    45856 Sinnelä Reino                0 0

D65         19.09    295     0   131822 Vendelin Helmi               0 0

D50         18.00    234     0    45852 Ynnilä Riitta                0 0

                                                                     0